– Klimaforandringer truer sikkerheten

Europa må forberede seg på at tørke, sult, folkevandringer og energistrid som følge av klimaforandringer kan utløse væpnede konflikter.