Vil revurdere hvilke palestinere som kan løslates

Israels statsminister Ehud Olmert vil ha en gjennomgang av kriteriene for hvilke palestinske fanger som kan løslates i framtiden.