Fengslede franskmenn hjem

Seks franske hjelpearbeidere som ble dømt til åtte års tvangsarbeid i Tsjad, får sone hjemme i Frankrike.