Kina varsler kullvekst

Kina vil satse på fornybare energikilder men varsler samtidig en dramatisk vekst i kullforbruket framover.