Forsvaret i Norden skal samordnes mer

Det skal bli mer militær samordning i Norden, både av øvelser, materiellinnkjøp - og ikke minst gjennom forsvarsoppdrag i utlandet.