Unntakstilstand i Hellas

Uvær og store nedbørsmengder har ført til ødeleggelser og oversvømmelser i Hellas. Greske myndigheter har erklært unntakstilstand i flere områder.