Flertall for krisepakke

Et klart flertall i Representantenes hus har stemt for stimuleringspakken for den amerikanske økonomien.