Slik er det iallfall hvis norsk presse kan sammenlignes med dansk.

I en ny undersøkelse viser medieprofessor Anker Brink Lund ved Copenhagen Business School at mengden nyheter er mer enn fordoblet i Danmark fra 1999 til 2008. Men det paradoksale er at nyhetene ikke fester seg, sier professoren. Samtidig som mengden øker, blir publikum mer uoppmerksomt.

— Konsekvensen av nyhetseksplosjonen er at en stor del av befolkningen nok følger med i nyhetene, men at de ikke lagrer seg. Det er et relevansproblem, forklarer den danske forskeren.

En av forklaringene er at samme antall journalister nå lager dobbelt så mange artikler. Og mange av disse er bare nye versjoner av andre mediers artikler.

Av de 75.000 nyhetene som professoren undersøkte i 2008, var mer enn tre firedeler «gjentakelser, ran og lån». Nøyaktig som denne korte saken, som er sitert fra avisa Politiken.