Forrige søndags angrep fra islamistene førte til stans i all flytrafikk og ødela nesten alle flyene som sto på bakken. To dager etter våpenhvilen med opprørsgruppen som har kontrollert flyplassen, gikk islamistiske militser søndag til angrep på nytt.

— Angrepet denne morgenen er det kraftigste så langt. Flyplassen ble angrepet med raketter og stridsvogner, sier sikkerhetsarbeider Al-Jilani Al-Dahesh ved flyplassen.

De stadige angrepene mot flyplassen har gjort så stor skade at den trolig må holde stengt i flere måneder. Det er foreløpig ikke meldt om drepte i søndagens kamper.

FN evakuerte sine ansatte fra det uroherjede landet tidligere i uken. Søndag beordret også filippinske myndigheter sine 13.000 statsborgere i Libya til å dra fra landet.