• ASKESKY: Utbruddet ved Vatnajökull får allerede konsekvenser for flytrafikken. FOTO: SCANPIX

Askesky stenger islandsk luftrom

Island har stengt luftrommet over øyen på grunn av vulkanutbruddet. Askeskyen kan føre til forsinkelser i flytrafikken fra Norge over Atlanterhavet.