Det var en lang rekke ulykker på riksveiene 3 og 9 som førte til at trafikken gikk i sneglefart i timevis, og det var kaos også i bygatene.

I en av ulykkene var ti biler innblandet, og i en annen var det 50 biler som smalt sammen.

Overkonstabel Sakari Tuominen ved politiet i Birkaland sa han aldri før hadde sett lignende kaos. Veiene var speilglatte, og mange bilførere hadde allerede byttet til sommerdekk.