Langhåra innvandrar

Ein innvandra alge frå Japan har fått fotfeste på vestlandskysten, og trivest ekstra godt i Øygarden.