- Overbefolkning verre enn klimaet

- Klimaforskerne forteller ikke hele sannheten. Det er overbefolkning som er hovedproblemet i verden.