Hun mener denne trusselen bør anses som en nasjonal sikkerhetstrussel på linje med terrorisme og etterlyser internasjonalt samarbeid i kampen mot den.

— Antibiotika-resistens utgjør en katastrofal trussel. Dersom vi ikke handler nå, kan hvem som helst som får utført et mindre kirurgisk inngrep om 20 år, dø av en helt vanlig infeksjon som ikke kan behandles med antibiotika, advarer Davies.

Revolusjon

Oppdagelsen av antibiotika revolusjonerte medisinen i forrige århundre, men nå kan kampen mot sykdom bli satt langt tilbake. Det skyldes at stadig flere bakterier blir resistente mot antibiotika, og stadig flere blir smittet av slike «superbakterier».

En av de mest kjente av de såkalte superbakteriene, MRSA, anslås å forårsake rundt 19.000 dødsfall i USA hvert år, noe som er mer enn hiv/aids. Dødstallet antas å være det samme i Europa. Denne bakterien har man imidlertid klart å slå tilbake.

Men de siste årene har det også dukket opp tilfeller av tuberkulose som ikke kan behandles med medisiner. Det skjedde først i India, men nå har slik smitte spredd seg til hele verden. I fjor advarte Verdens helseorganisasjon mot resistent gonoré.

Nye varianter av E. coli-bakterier og en annen bakterie, kalt Klebsiella, er også på frammarsj.

- Har gitt opp

Davies etterlyser bedre samarbeid mellom helsevesenet og legemiddelindustrien for å sikre at det eksisterende arsenalet av antibiotika fortsetter å være virksomt, samtidig som det utvikles nye. Det er ikke funnet nye varianter av antibiotika siden 1987.

Mange legemiddelselskaper har gitt opp å utvikle nye typer antibiotika, fordi det er blitt stadig vanskeligere å finne nye varianter, skriver den britiske avisen The Guardian. Det er dessuten blitt mindre fortjeneste å hente på nye varianter av antibiotika, blant annet fordi kurene fort blir utdatert ettersom stadig flere bakterier utvikler resistens mot dem.

Den britiske helsedirektøren foreslår flere tiltak for å få bukt med problemet, blant annet bedre hygiene, mer bruk av vaksiner, og redusert bruk av antibiotika når det ikke er nødvendig. Davies mener også landbruket og fiskeoppdrettsnæringen må tas med i arbeidet, fordi mye antibiotika brukes i matproduksjonen.