Konklavet, forsamlingen som skal velge ny pave, innledet sitt arbeid tirsdag.

Ifølge New York Times er dette konklavet langt mindre forutsigbart enn det forrige, fordi det kirkelige landskapet har endret seg de siste åtte årene. Det er derfor svært vanskelig å peke på favoritter som kan få det nødvendige flertallet på to tredeler.

Det viktigste skillet går nå mellom Roma-kardinalene og reformtilhengere, opplyser flere eksperter til avisen.

FAVORITT: Den italienske kardinalen Angelo Scola nevnes som en av kandidatene til å ta over etter avgåtte Benedikt XVI som pave. Scola er erkebiskop av Milano, han betegnes som en lærd moralteolog med god kjennskap til det innfløkte byråkratiet i Vatikanet og skal ha støtte fra reformvennlige krefter.
SCANPIX
Den brasilianske kardinalen Odilo Scherer, som er av tysk avstamning, kan bli den første paven fra Latin-Amerika dersom konklavet i Vatikanet mener han er best skikket til å ta over etter avgåtte Benedikt XVI. Scherer er i dag erkebiskop av São Paulo. Han skal ha støtte fra mange av Vatikanets egne kardinaler.
SCANPIX

Mens den første gruppen er tett knyttet til Vatikanet, ønsker den andre en opprenskning i kirkens maktsentrum, som de mener er preget av korrupsjon, ineffektivitet og manglende vilje til å dele makt og informasjon med biskopene rundt omkring i verden.

Ingen liberal fløy

Under forrige pavevalg for åtte år siden var det også en liberal fløy, som ønsket en kandidat som kunne myke opp kirkens moralske doktriner. Men i år ser denne fløyen ut til å være for svak til å få stemt gjennom en liberal kandidat.

I stedet står kampen mellom kandidater som Angelo Scola fra Italia og Odilo Pedro Scherer fra Brasil. Mens Scola støttes av de reformvennlige, regnes Scherer som Vatikanets mann.

Men analytikere tør ikke spå om det blir en av disse to ettersom de støttes av hver sin fløy. Den nye paven kan også bli en argentiner, canadier, filippiner, mexicaner, ungarer, amerikaner, nigerianer eller ghaneser, mener de.

Et par av de nevnte kardinalene regnes også som kompromisskandidater, men ettersom ingen av disse er spesielt karismatiske, er det tvil om de vil nå helt opp.

Mange oppgaver

Den nye paven skal ikke bare lede den romersk-katolske kirkes forkynnelse av evangeliet. Han må også fortsette arbeidet med å rydde opp i skandalene rundt katolske geistliges seksuelle misbruk av barn, problemer med Vatikanets egen bank og lekkasjer av fortrolige papirer.

Konklavet i 2005 hadde en lettere oppgave da pave Benedikt ble valgt.

— Da var spørsmålet hvem man skulle velge om ikke Joseph Ratzinger, og etter at de ble bedre kjent med ham, ble det «hvorfor ikke Ratzinger», sier den britiske kirkekjenneren Austen Ivereigh til New York Times.

Den gang tok det kardinalene kun to dager å velge ny pave. Denne gangen må det muligens langt flere avstemninger til før det stiger hvit røyk opp av pipen på Det sixtinske kapell - røyk som viser at en ny pave er valgt.