Den britiske regjeringen varslet fredag at de har trukket tilbake tidligere innvilgede eksportlisenser for salg av militært utstyr til Egypts sikkerhetsstyrker, av frykt for at det skal benyttes mot demonstranter.

Fem eksportlisenser er foreløpig trukket tilbake, og disse gjelder alt fra pansrede personellkjøretøy til automatvåpen og kommunikasjonsutstyr.

Dypt bekymret

— Vi er dypt bekymret over situasjonen i Egypt og de hendelser som har ledet til at demonstranter har mistet livet, sier næringsminister Vince Cable.

— Selv om vi ikke har mottatt rapporter om at britisk utstyr er brukt i uroen i Egypt, har vi besluttet å trekke tilbake fem eksportlisenser, sier han.

— Vi kommer ikke til å innvilge eksportlisens dersom det er en klar risiko for at utstyret vil kunne bli brukt til undertrykkelse, til å framprovosere eller forlenge konflikten i et land, til å bli brukt i aggressive handlinger mot et annet land eller kan utgjøre en trussel mot vår egen nasjonale sikkerhet, slår Cable fast.

Endret situasjon

En britisk parlamentskomité stilte denne uka spørsmål ved våpensalget til Egypt og viste til at det nå foreligger 134 eksportlisenser for salg av våpen og militært utstyr til landet. Disse kontraktene har en samlet verdi på nærmere 530 millioner kroner.

Cable forsvarer disse eksportlisensene, men sier at situasjonen i Egypt nå er en helt annen enn da de bli innvilget.

— Som følge av den endrede situasjonen i Egypt, har vi nå gjennomgått eksportlisensene til landet. Når omstendighetene endres eller ny informasjon kommer for en dag, kan vi trekke tilbake eksisterende lisenser, sier han.

Opprettholder militærhjelp

USA opprettholder derimot sine våpenleveranser til Egypt, til tross for at landets militære grep makten 3. juli og styrtet den folkevalgte presidenten Mohamed Mursi.

Kongressen foreslo denne uken å opprettholde neste års militærhjelp til Egypt på samme nivå som i dag, noe som tilsier rundt 7,8 milliarder kroner.

De eneste vilkårene som stilles, er at overgangsstyret i Kairo «demonstrerer sin vilje til et pluralistisk og inkluderende demokrati» og holder nyvalg i løpet av neste år, og respekterer fredsavtalen med Israel, heter det i forslaget fra Representantenes hus.

Sender kampfly

President Barack Obama har ikke brukt ordet kupp om de militæres maktovertakelse i Egypt, da han i så fall hadde vært lovpålagt å stanse militærstøtten til landet.

Pentagon har derimot gjort det klart at de alt i løpet av få uker kommer til å levere fire kampfly av typen F-16 til Egypt, i henhold til tidligere inngåtte avtaler.