Moderne mennesker i Europa tidligere enn antatt

Innvandringen av moderne mennesker til Europa startet før enn man tidligere har antatt. Nye funn viser at menneskene har vært i Europa i 45.000 år.