Røde Kors-hjelp til Haiti

Røde Kors i Norge tar appellen fra Haiti om hjelp på alvor og stiller opp både økonomisk og med nødhjelp.