En rekke hendelser i verden krever en økt årvåkenhet i beskyttelse av offentlige installasjoner og våre ansatte, ifølge Jeh Johnson som er sjef for det amerikanske departementet for indre sikkerhet.

— Begrunnelsen er åpenbar: Stadige uttalelser fra forskjellige terrororganisasjoner om angrep her i USA og andre steder, også mot den utøvende makt og andre offentlige institusjoner, i tillegg til voldshandlinger mot offentlig ansatte og installasjoner i Canada og andre steder nylig, sier han.

USAs utenriksminister John Kerry besøkte Canada tirsdag. Der var det flere angrep og hendelser forrige uke, og to soldater mistet livet.

Utenriksministeren tok til orde for at landene bør samarbeide tettere for å skjerpe sikkerheten. Det gjelder både grensekontroll og deling av etterretningsinformasjon.