Etappeseier for lakse-Norge

Europakommisjonen er foreløpig ikke stemt for å pålegge norske lakseeksportører restriksjoner.