Foreløpig nei til Tyrkias EU-medlemskap

Europaparlamentet mener Tyrkia fortsatt ikke kvalifiserer for EU-medlemskap. En domstolsbeslutning i landet i går gjør ikke situasjonen lettere.