Makaber seremoni

Den katolske kirke bygger ikke bare på Gudstroen, men på utallige forestillinger og tradisjoner, som nesten 2000 års ubrutt eksistens har gitt anledning til.