Frykter motstand fra LO og Sp

Venstre har tidligere foreslått en «Grønt kort»-ordning for arbeidsinnvandrere, men blitt nedstemt i Stortinget.