Tautrekking hele kvelden i Luxembourg

Langt inn i 12. time stod Østerrike imot presset om å godta fullt EU-medlemsskap som eneste mål for forhandlingene med Tyrkia.