«Uverdig strid»

Sentrale leiarar i politi og påtalemakt ser med lite blide auge på den opne striden mellom Politidirektoratet (POD) og avgåande Kripos-sjef, Arne Huuse, skriv journalist Vidar Ystad.