EU krever våpeninspeksjon i Iran

EU ber iranske myndigheter om å akseptere tøffere inspeksjoner fra Det internasjonale atomenergibyrået.