Palestinsk væpnet gruppe inn i sikkerhetstjenesten

Vi forsøker å innlemme den væpnede gruppa al-Aqsa-martyrenes brigader i den offisielle sikkerhetstjenesten, sier palestinernes innenriksminister Nasr Yusuf.