Englands nye ansikt

Englands innvandrermiljø har vokst seg så stort at i enkelte deler av London er hvite engelskmenn nå i mindretall.