Energibjørnen brummer

President Vladimir Putin bruker gass som våpen for å gjenvinne Russlands internasjonale maktposisjon.