• KAN IKKJE SØKJE ASYL: Saman med fleire andre i same situasjon, bur Happy Aighobahi på eit senter i byen Pachino, sør på Sicilia. Fordi han heldt kompasset under overfarten frå Libya, er han blitt avstengt frå å kunne søkje asyl. FOTO: Øyvind Lefdal Eidsvik

Innvandraren som plutseleg blei menneskesmuglar

Bakmennene i Libya er umogelege å ta. I staden har italiensk politi gått etter dei som styrer gummibåtane med migrantar.