• FEIRET: Tilhengere av president Recep Tayyip Erdogan feiret at presidenten fikk gjennomslag for sine utvidede fullmakter. Fra 2019 skal presidenten både utpeke dommere - og parlamentarikere. FOTO: FOTO: REUTERS

All makt til Erdogan

Erdogan ble allmektig etter å ha fått innvilget fullmakter han allerede hadde tatt. OSSE kritiserer folkeavstemningen i skarpe vendinger – men for døve ører.