Slik vurderer lektor ved Forsvarsakademiet i København, Claus Mathiesen, den spente situasjonen på den ukrainske halvøya som er okkupert av russiske styrker.

Han mener situasjonen er så tilspisset at Ukraina burde trekke seg ut.

— Slik som Russland nå har kontroll på alt på Krim, ville det være meningsløst å gjøre motstand. Gjør man det, demonstrerer man selvsagt vilje til å forsvare landet, men det ville koste mange menneskeliv, sier Mathiesen.

Enormt viktig

Han forklarer at Krim har enorm betydning for Russland. Skulle Russland måtte flytte sin flåtebase i Sevastopol, ville det være enormt kostbart.

— Det ville kreve mange års arbeid og store investeringer. Det er ikke bare et par skip og noen menn inne på kaia. Det er en temmelig stor enhet, sier han.

Etter at Ukraina ble et selvstendig land, har Russland bare en 500 kilometer lang kyststripe ved Svartehavet, øst for Krim, igjen. Der er allerede deler av Svartehavsflåten plassert.

Forslag om å flytte basen til Novorossijsk ville ifølge Mathiesen være problematisk av flere grunner.

Ikke dypt nok

— Kysten er en slags klippekyst, og det ville være vanskelig å opparbeide en havn der. Dessuten er det fra før en sivil havn som er svært sterkt trafikkert og som har svært vanskelige innseilingsforhold, sier han.

Han forklarer at innseilingen ikke er dyp nok til de største marinefartøyene, noe det ville ta flere år å gjøre noe med.

Havna i Sevastopol, der både den russiske og den ukrainske marinen har base, er en naturhavn med stor dybde som uten problemer kan brukes av de største skipene.

I tillegg er plasseringen gunstig, midt på nordbredden av Svartehavet, som er like langt til de fleste steder, og mye bedre enn alternativene helt øst i Svartehavet.