• ADVARER: I den tyske valgkampen er digitalisering i ferd med å bli det viktigste temaet for tyskerne. – Vi må passe på ikke å ende opp som et teknologisk museum, lød kansler Angela Merkels usedvanlig klare budskap i en TV-debatt nylig. FOTO: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Tyskland henger kraftig etter i den teknologiske utviklingen

Digitalisering er blitt et viktig tema i den tyske valgkampen fordi landet risikerer å bli «et teknologisk museum», som kansler Angela Merkel selv har uttrykt det.