Seattle avlyser nyttårsfesten

Seattle: Borgermesteren i Seattle har avlyst nyttårsfeiringen på grunn av sikkerhetsproblemer.