Inntektsgap øker sterkt i USA

Washington: Inntektsforskjellene i USA har økt drastisk siden 1977. Aldri har gapet mellom de med minst og de med størst inntekt vært større enn nå, viser en ny undersøkelse.