Ber om fred til å sørge

De pårørende etter dem som omkom da «Bow Eagle» rente fiskebåten «Cistude» i senk, ber om fred til å sørge.