Dreier mot høyre etter terroren

Terrorangrepet i USA har ført til en markant høyredreining blant danske velgere.