Sikkerhetsrådet vedtar resolusjon mot terror

FNs sikkerhetsråd vedtok fredag kveld en resolusjon som krever tiltak mot finansiering av terrorisme og støtte til terroristgrupper.