Taleregistratoren ga ingen svar

Taleregistratoren fra flyet som styrtet i Pentagon kunne ikke gi etterforskerne noen svar.