Krass kritikk av Israels fangebehandling

Israelske myndigheter har besluttet at palestinere som tas til fange på Vestbredden skal kunne holdes isolert i 18 dager, uten krav på kontakt med advokat.