- Verste finanskrisen siden depresjonen i 30-årene

Krisen i finansmarkedet er den verste verden har opplevd siden depresjonen i 1930-årene, og rentekuttet i USA vil ha svært lite å si, mener den kjente økonomen Joseph Stiglitz.