- Militærjuntaen har løslatt 229 munker og nonner

Burmas militærjunta har sluppet fri 80 munker og 149 kvinner som antas å være nonner, som ble arrestert forrige uke, sier en av de løslatte munkene og slektninger.