Stor forskjell i amerikansk levealder

Amerikanere lever kortere enn de fleste i Vesten. Og forskjellene i forventet levealder øker internt i USA.