Krigsmotstanderne tapte i Senatet

Krigsmotstanderne gikk på et surt tap i Senatet mandag da de ikke klarte å få nok støtte for sin motstand mot planene til president George W. Bush om troppeforsterkninger i Irak.