EU-splid om Kosovo

De første EU-landene anerkjente Kosovo mandag. Unionen som helhet er splittet i synet på anerkjennelse.