Kraftig vekst i Kinas økonomi

Kinas økonomi vokste med 10,7 prosent i 2006. Det er den kraftigste veksten siden 1995, ifølge det nasjonale statistikkbyrået NBS.