Kan ikke varsle elevene

I Jokela fikk elevene beskjed over høyttalere om å låse seg inne i klasserommene. På de færreste skoler i Hordaland finnes den muligheten.