Norsk tråler løslatt fra arrest

Arresten av den norske tråleren Langenes er opphevet.