Pakistans opposisjon<br/>enig om regjering

Pakistans to viktigste opposisjonspartier er enige om å danne regjering sammen.