Russerne nekter å varsle om militær operasjon

Russerne nekter å innfri kravet om å varsle Ukraina tre døgn i forveien når de forlater landets havner.